Page 10 - Sigorta_Finans_Sayı_32_04092022.indd
P. 10

KKTC’de
                                   Sigortacılık

                                   Sigorta her birey, araç,
                                   konut, işyeri ve mal için

                                   bir ihtiyaçtır;                                   Ülkemizde sigorta denince halkımızın aklına ilk
                                   olarak öncelikle Araba sigortası geliyor. Konutla-
                                   rını sigortalamak, Ferdi kaza sigortası çoğunlukla
                                   bankaların ipotek ve kredi zorunluluğuna göre
                                   oluşturulmaktadır. Felaket yaşanana kadar sigor-
                                   talanmak masraf gibi algılanırken yaşanan bir
                                   doğal felaket veya yangın sonrasında insanların
                                   bilinçlenerek sigortalanmayı talep ettiğinide göz-
                                   lemlemekteyim.


                                   Son yıllarda sigorta şirketlerinin sayılarının artması
                                   fiyatlarda oluşan çeşitlilik insanları ucuz ama gü-
                                   venilir poliçe yaptırma çabasına yönlendirmiştir.
                                   Tramerin (Trafik bilgi Merkezi) devreye girmesi
                                   hasarlı müşterinin sürprim ödemesi , hasarsızın in-
                                   dirim hakkına sahip olması konularını insanlarımız
                                   yakından takip etmektedir.


                                   Garanti fonu’nun tahkim komisyonu’nun hizmet-
                                   lerini bilmekte ve her geçen yıl haklarını arayan
                                   kişi sayısı artmaktadır.


                                   Devletimizin araç sigortalarının yanında mesleki
                                   ve 3.şahıs sorumluluk sigortalarınıda belli kurum-
                                   lar için zorunlu kılması sorumluluk sigortalarının
                                   bilinirliliğini ve faydasını artırmış ve yasal zorunlu-
                                   luk yanında bireysel ve ticari olarak taleb edilmeye
                                   başlanmıştır. Sigortanın bir masraf değil zor anlar-
                                   da yanınızda olacak bir güvence,garanti olduğu
                                   bilincini insanlara aşılamak biz sigortacılara düş-
                                   mektedir.


                                   Creditwest olarak müşterilerimizin zor anlarında
                                   en hızlı ve güvenilir hizmeti sunmak her zaman
                                   genel politikamız olmuştur.
      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15