Page 10 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 10

göre doğal ve insan kaynaklı afetlerin neden olduğu taşıt çarpması, kara taşıtları, deniz taşıtları, hava
     küresel ekonomik hasar, 2019’da 150 milyar dolarken taşıtları, kötü niyetli hareketlerdir.
     2020 yıl sonunda 202 milyar dolara yükseldi. 202 Aşağıda sayılan haller ise teminat kapsamı dışındadır.
     milyar dolarlık toplam hasarın 190 milyar doları Ancak, sigorta bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi
     doğal felaketlerden kaynaklanırken, 12 milyar doları kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine
     ise insanlardan kaynaklanan hasarlardan geldi. Ülke alınabilirler:
     özelinde bakıldığında dünyanın dört bir yanındaki
     ülkeler farklı afetlerden etkilendiler.       Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar,
                                resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, heykeller, biblolar,
     Ülkemizde konut sigortası ile yangının, yıldırımın, koleksiyonlar, halılar ve benzerleri. Modeller, kalıplar,
     infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler
     duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan ve benzerleri.  Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli
     neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar kâğıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan mamul
     temin olunmaktadır.                 ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler
                                ve mamulleri, kıymetli taş ve inciler ve benzerleri. Deniz
     Ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların
     haller ve kayıplar ise grev, lokav, kargaşalık, halk yükleri. (Hareket hali hariç) emanet ve ariyet mallar.
     hareketleri, terör, deprem ve yanardağ Püskürmesi, Enkaz kaldırma masrafları. Kira kaybı ve intifadan
     sel ve su baskını, yer kayması, fırtına, dahili su, duman, mahrumiyet. Yangın ve infilak mali sorumluluğu.
      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15