Page 10 - Sigorta_Finans_Sayı_28_09052021.indd
P. 10

müşteriye ulaşmanın önünü açılacaktır. KKTC sigorta
     sektörü de bu yapıya bir an önce evrilmeli ve bu konuda
     ortaya konulacak vizyon doğrultusunda daha çok geç
     kalınmadan gerekli yasal ve alt yapısal düzenlemeler
     yapılmalıdır. Darwin’in dediği gibi, “Ne en güçlü olan
     tür hayatta kalır, ne de en zeki olan… Değişime en çok
     adapte olabilendir, hayatta kalan.”

     Ersan Dağlı: Sigortacılıktaki Dijital Dönüşüm
     Uygulamasının Önündeki En Büyük Engel KKTC
     Maliye Bakanlığı’dır.

     Dağlı Sigorta Limited Yönetim Kurulu Başkanı Ersan
     Dağlı Sigorta / Finans’a yapığı açıklamada Sigortacılık
     Sektörümüzdeki  Dijital Dönüşüm  Uygulamasının
     önündeki en büyük engelin KKTC Maliye Bakanlığı
     olduğunu açıkladı. Kıbrıs Adasının Kuzeyi ile Güneyi
     ile Çevrimiçi (online) Sigorta Poliçesi satan İlk ve Tek
     Sigorta Şirketi olduklarını vurguladı. Ancak tarafımızdan  düzenlenen sigorta poliçesi kâğıda yazılarak ıslak imza ile
     uygulama başladığı halde, maalesef Maliye Bakanlığı
     ilgili sigorta sözleşmesinin belge şeklinde sigortalının  sigortalıya verilmesi gerekir. Ayni şekilde bilgilendirme
                                formu düzenlenmesi gerekli. Bu nedenle E poliçeden
     adresine elden teslimini şart koşuyor. Bunu kabul etmek
     mümkün değil.                    önce gerekli yasa düzenlemelerinin yapılması gerekli.
                                Sigorta şirketlerinin E poliçe‘ye geçmesi her şeyden önce
                                şirketlere ekonomik açıdan yarar sağlayacaktır. Ayni
     Pandemi tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi kasıp   zamanda her yıl poliçe basımında kullanılan milyonlarca
     kavuruyor. Sigortalılarla temas etmek hem şirketlerimiz
     hem de acentelerimiz için oldukça zor. Bu sürede  kâğıt israfını önleyeceği için ağaç kesimini azaltarak
                                ormanlarımıza fayda sağlayacaktır.
     sigortacılığımızın en büyük reformu aslında budur.
     Temassız şekilde sigorta sözleşmelerinin ve prim  Orçun Güzen / Websure Software Ltd. Direktörü
     ödemelerinin uzaktan yapılmasıdır. Bunu tek uygulayan
     sigorta şirketi Dağlı Sigorta’dır. Ancak Maliye Bakanlığı  Online trafik poliçesi satışında geldiğimiz noktada;
                                sigorta şirketleri online ortamda müşterilerine hızlı
     Bürokratları hala yazılımın tamamlanmadığını iddia
     ediyorlar. Bunu kabul etmek mümkün değil. Bu vesileyle  bir şekilde fiyat teklifi verebilmekte ve bu teklifin
                                poliçeleştirlmesini sağlamaktadır. Uygulama, sigorta
     Maliye Bakanımız Sayın Dursun Oğuz’a Sigorta/Finans
     aracılığıyla çağrıda bulunmak isityorum. Bir gün   şirketinin core yazılımı ve KKTC Sigorta Bilgi Merkezi ile
                                tam entegre olarak çalışarak uçtan uca (point to point)
     dahi gecikmeksizin e-sigorta ,e-fatura uygulamasını
     yürürlüğe koysunlar. Görüldüğü üzere her gün     bu hizmeti müşterilere sunmaktadır. Müşteriler, sigorta
                                şirketine veya acenteye gitmelerine gerek kalmadan
     basında bir kamu dairesinin, bir özel sektör işyerinin
     14 gün süreyle kapandığını okuyoruz. Demek oluyor  trafik poliçelerini web üzerinden 7/24 yapabilmektedir.
                                Trafik sigortasına ek olarak konut, seyahat sağlık, acil
     ki bir sigorta sözleşmesi / poliçesi bundan böyle
     elden teslimi oldukça zorlaştı. Bizim acilen bu reformu  sağlık branşlarının alt yapı çalışmaları tamamlanmış
                                olup testleri devam etmektedir. Kısa bir süre içerisinde
     hayata geçirmemiz ülke insanımıza, kurumlarımıza
     hizmet olarak sunmamız gerekir. Bu vesileyle tekrardan  bu branşları da online satışa hazır hale getirmeyi
                                hedefliyoruz.
     Maliye Bakanını, Bakanlığı, Vergi Dairesini bu süreci
     tamamlamaya davet ediyorum.             Sunulan diğer bir hizmet olan Online Sigortacılık
                                uygulamasında; müşteriler, web üzerinden, poliçelerini,
     Raif Çukurovalı / Zirve Sigorta Genel Müdürü     poliçe kapsamlarını ve hasarlarını detaylı şekilde takip
                                edebilmekte. Borçlu olduğu poliçeleri için online
     Sigorta sektörü Covid-19 pandemisi nedeniyle kapalı
     kalınan dönemler içerisinde dijital ortamda çalışmaya  ortamda güvenli bir şekilde ödeme yapabilmektedir.
     devam etmiştir. Dünya gerçekleri gösteriyor ki teknolojiyi
     takip edemeyen şirketler tüketicinin ihtiyaçlarına yeterli  Tahsin Kaygün / KKTSRSB Mali Müşaviri
                                KKTC de e-poliçe uygulamasının yürürlüğe girebilmesi
     cevap veremeyecektir. Sigorta sektörünün dijitalleşme
     sürecini tamamlayıp kısa bir süre içerisinde e poliçeye  ile ilgili yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların neden
                                henüz elle tutulur bir sonuca ulaşmadığını şu şekilde
     geçmesi gerekir. Fakat bilindiği gibi yasa gereği
                                özetlemenin faydalı olacağı kanaatindeyim.      8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15