Page 11 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 11

Hangi afetler ev sigortası kapsamında değildir?


                                Ev sigortanız muhtemelen sel ve toprak hareketleri
                                için dikkate değer istisnalara sahiptir - ve yaşadığınız
                                yere bağlı olarak, dolu mülkünüze zarar verirse sınırlı
                                bir teminatla karşı karşıya kalabilirsiniz. Neyse ki, bu
                                tür doğal afetlere daha fazla maruz kalan bir bölgede
                                yaşadığınızı düşünüyorsanız, genellikle başka teminat
                                kapsamları vardır.

                                Sel hasarı


                                Sel hasarı ve çamur akışları genellikle ev sigortacıları
                                tarafından kapsam dışında tutulur, bu nedenle koruma
                                almak için teknik personel belgesi olan bir sigorta
                                uzmanından sel su baskını teminatı bulunan sigorta
                                poliçesi satın almanız gerekir.


                                Su baskınına eğilimli bir bölgede yaşıyorsanız,
                                evinize sigortasız bir zarar gelmesini önlemek
                                için kış mevsiminden önce bir poliçe satın almayı
                                düşünmelisiniz.


                                Deprem hasarı


                                Çoğu sigorta poliçesi, dünyanın hareketinden
                                kaynaklanan hasarı da karşılamaz. Bu, yer kaymaları,
                                toprak kaymaları, obruklar ve depremlerin çoğu
                                ev sigorta poliçesinin kapsamı dışında tutulduğu
                                anlamına gelir. Deprem veya dünyanın diğer yıkıcı
     (Yangın ve infilak mali sorumluluğu ek sözleşmeyle bu hareketlerini yaşama olasılığınız daha yüksek olan bir
     genel şartlara ve ilişik kloza göre teminat kapsamı içine bölgede yaşıyorsanız, ayrıca deprem teminatı satın
     alınabilir.) Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan  alarak konut poliçenize ekletmeyi unutmamalısınız.
     rizikoların gerçekleşmesi sonucunda doğrudan veya
     dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği  Dolu hasarı
     sebebiyle oluşabilecek bütün zararlar.
                                Sık sık dolu fırtınası yaşayan bir bölgede yaşıyorsanız,
     Sadece doğal afet sigortası satın alabileceğiniz bir  bu yerlerdeki sigortacılar, dolu hasarı için daha yüksek
     poliçe olmasa da, ev sigortanız zaten mülkünüzü sel  muafiyetler uygulayabilir veya dolunun neden olduğu
     su baskınları ve fırtınalardan, yangından korur. Ev
     sigortanızın teminatlarını hortumlar, orman yangınları,  hasarlar için ödemeleri kısıtlayabilir. Bu, dolunun
     volkanik patlamalar ve deprem gibi aşırı doğal afetlere  yapısal hasar yerine yalnızca yüzeysel hasara yol
     kadar genişletebilirsiniz.              açması durumunda hak talebinde bulunamayacağınız
                                anlamına gelir.
     Tipik bir ev sigortası elde ettiğiniz geniş teminatlarına
     rağmen, sigortanızın her şeyi kapsamadığını belirtmek  Ev sigortası kasırga hasarını karşılar mı?
     önemlidir. Aslında, sel ve deprem gibi yaygın doğal
     afetler genellikle tipik bir poliçe kapsamında değildir. Kasırgalar genellikle standart ev sigorta poliçeleri
                                kapsamındadır.                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16