Page 4 - Sigorta_Finans_Sayı_28_09052021.indd
P. 4

Kunye                      İÇİN DEKİLER

       Sahibi / Publishing Company:
          Zirve Sigorta LTD.


       Yayın Sorumlusu / Oublishing                     KKTC’de Elektronik
           Responsibility:                        Poliçe uygulaması ne
        Seniha Çukurovalı Soykurt                     zaman başlıyor?
                                          Sigortacılık faaliyetleri esnasında olu-
     Yayına Hazırlayanlar / Editorial Staff:                  şan giderlerin düşürülmesi, hem büro
                                           maliyetlerinin düşürülmesi hem de
        Nesrin Candemir Çukurovalı                      kâğıt kullanımının çevreye ve cari açı-
          Anthony McCartney                         ğa olumsuz etkisi nedeniyle, elektro-
                                           nik poliçe (e-poliçe) uygulamasına
                                           geçiş sektör paydaşları tarafından
      Grafik Tasarım / Graphic Design:                      çok olumlu karşılanmaktadır.
          Safiye Özyürekliler


          Baskı / Printing:                         Sektörde lider
                                            olmaya devam
          Okman Printing Ltd.                         ediyoruz
             Lefkoşa           12                 R. L. Egemen Co Ltd olarak il-
             KKTC                              kelerimiz olan TARAFSIZLIK,
                                             GÜVEN, MESLEKİ EHLİYET ve
          İletişim / Contacts:                          SIR SAKLAMA’ dan asla ödün
                                             vermeden yolumuza devam
           0392 228 71 54                            ediyoruz.
          0392 228 71 01 (fax)
                           16                Lefkoşa Merkez
        www.sigortavefinans.com
      dergi.sigortavefinans@gmail.com                      Near East Bank                                            Şubesi yeni kadrosu
                                            ve tam donanımlı
                                             teknolojik alt yapısı


                                             devam ediyor
                           18                 Beslenmeyi daha
         www.sigortavefinans.com                         ile hizmetlerine

        Yayınlanmasını istediğiniz
       reklam ve haberleriniz için
          lütfen bize ulaşınız                         Fonksiyonel

                                             önce duydunuz
                                             mu?


                                              Seniha Çukurovalı Soykurt


      2                                       Yrd. Doç. Dr.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9