Page 4 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 4

Kunye                      İÇİN DEKİLER

       Sahibi / Publishing Company:
          Zirve Sigorta LTD.


       Yayın Sorumlusu / Oublishing                     Doğal Afetler ve
           Responsibility:                        Sigorta Sektörü
        Seniha Çukurovalı Soykurt
                                          Sigortacılar için doğal afetler yakın
                                          gelecekte kaza ve terörden daha
     Yayına Hazırlayanlar / Editorial Staff:                  büyük bir risk oluşturuyor.
        Nesrin Candemir Çukurovalı                      KKTC, son zamanlarda tsunami
                                           ve hortum gibi aşırı doğal afet-
          Anthony McCartney                         lere sahne oluyor. Peki bu yıkıcı
                                           doğal afetler KKTC’de kalıcı hale
                                           gelir mi?
      Grafik Tasarım / Graphic Design:
          Safiye Özyürekliler


          Baskı / Printing:                          Near East
                                            Hayat Birikimli
          Okman Printing Ltd.                          Sigorta ile
             Lefkoşa           12                 Geleceğiniz
             KKTC                              Bugünden


          İletişim / Contacts:                          Garanti
           0392 228 71 54                            Altında
          0392 228 71 01 (fax)
                           16                katlayacak
        www.sigortavefinans.com                        Z kuşağı 10 yıl
      dergi.sigortavefinans@gmail.com                      sonra gelirini 5’e                                            9 ile 24 yaş arasındaki çocuk
                                            ve gençlerden oluşan Z kuşa-
                                            ğının, siyasetten iş dünyası-
                                             na kadar çok sayıda alanın

                                             leniyor.
                           18                 Okul zili
         www.sigortavefinans.com                         geleceğine yön vermesi bek-

        Yayınlanmasını istediğiniz
       reklam ve haberleriniz için
          lütfen bize ulaşınız
                                             çalıyor !
                                              Seniha Çukurovalı Soykurt


      2                                       Yrd. Doç. Dr.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9