Page 7 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 7

Sigorta ve                           Küresel Isınma                           İlişkisi
         Genel Müdür
         KKSRSB Başkanı
         Sn. Raif ÇUKUROVALI
        Küresel ısınma dünyamızı tehdit etmeye devam ediyor. Alınmaya çalışılan tedbirler yetersiz kalıyor.Çünkü
        hergün artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılama adına sanayileşme durmuyor.Isınan iklimler aşırı
        sıcakdan,dünyanın her yerinde söndürülemez yangınlara,aşırı sel ve fırtınalara neden olurken,küresel ısınmanın
        tüm dünyada artarak devam edeceği öngörülüyor.Dogal afetlere karşı tek güvence olarak sigorta öne çıkıyor.
        Sigorta bizi doğal afetlerden koruyamaz ama iş yerimizi evimizi aracımızı kısaca tüm değerlerimizi güvence altına
        alır. Herhangi bir hasara uğrayan değerlerimizi en kısa süre içerisinde eski haline getirmemizi sağlar.Sigorta’nın
        her zaman bir ihtiyaç olduğunu unutmadan birikimlerimizi ve kendimizi sigorta güvencesi altına almamız gerekir.
        Bu günlerde küresel ısınma haberleri ön plana çıkmaya başladığından bende konu ile ilgili önceki yıllarda bu
        sayfada yazdığım yazımı aşağıda tekrar sizlerle paylaşmak istedim.


        Bütün dünyayı etkileyen iklim değişiklikleri doğal ve sigorta şirketleri değişen bu küresel iklimlerden en
        olarak ülkemizde de etkisini göstermektedir. İklimlerde çok etkilenen kuruluşlar olacaktır. Sigorta şirketleri
        yaşanan değişiklikler sigorta şirketlerini büyük oranda için doğal afetler büyük risk oluşturmaktadır. Ancak
        olumsuz olarak etkilese de bu kötü durum sektör için bununla beraber bu durum sigorta sektörü için önemli
        olumlu yöne de çevrilebilir.          bir fırsatta olabilir. Sigorta şirketleri doğal afetlerdeki
        Son yıllarda mevsimlerin yavaş, yavaş kaydığı ve tehlikenin büyüklüğünü henüz sigorta yaptırarak
        yerlerinin değişmeye başladığı gözlemlenmektedir. sisteme dahil olmamış kişi ve kuruluşlara anlatarak
        Küresel iklim değişiklikleri, doğal afetlerin sayısının ve sigortalı sayısını hızlı bir şekilde yükseltebilirler. Sigorta
        şiddetinin artmasına neden olmaktadır. Özellikle yaz şirketlerinin doğal afetlerde yaşanan zararları en aza
        aylarında çok kısa süreli ama şiddetli yağan yağmurlar indirebilmek için sigortalılara özel bilgi ve tavsiyeler
        sel ve dolu hasarlarını meydana getirmektedir. Bu vermesi ve aynı zamanda doğal afetler ile ilgili olarak
        orantısız yağışlar güvenli bilinen yerlerdeki evlere, kamu ile de çok yakın işbirliği içerisinde olunması
        işyerlerine, araçlara, sebze ve meyve ekili alanlara gerekmektedir. Küresel ısınma nedeni ile birçok doğa
        bile büyük zararlar verebiliyor. İklim koşullarından olayı riski meydana gelmektedir. Tüm doğa olayları
        kaynaklanan doğal afetlerin ilerleyen yıllarda sayısının içerisinde en sık yaşanan ve en maliyetlisi sel ve dolu
        ve şiddetinin artacağı tahmin edilmektedir. Bundan fırtınası görülmektedir.
        dolayı zamanın Birleşmiş Milletler genel sekreteri Birçok ülkede doğal afetlere ilişkin sigortalar zorunlu
        Ban-ki Moon dünya sigorta sektörüne iklim risklerini olmamakla birlikte bazı ülkelerde zorunlu sigorta ve
        yönetmek için yapılan çalışmalara katkılarını artırmaları devlet müdahalesini bir araya getiren sistemler ortak
        konusunda çağrıda bulunmuş ve rapor hazırlamıştır. olarak kullanılmaktadır. KKTC’de şu anda doğal afetler
        Fakat bugüne kadar dünyadaki büyük şirketlerin ile ilgili herhangi bir zorunlu sigorta mevcut değildir.
        birçoğunun bu çağrıya uymadığı görülmektedir.  Bu konuda kamu idaresinin toplum yararına olacak
                                kararlar üretmesi gerekir.
        Sigorta şirketleri doğal afet tahminlerinin gerçekleşme Ülkemizdeki sigorta portföyünün küçüklüğü göz
        oranını dikkate alarak katastrofik  risklerini iyi yöneterek önüne alındığında bütün doğal afetleri içine alan bir
        her zaman doğal afetlere karşı hazırlıklı olmaları havuz oluşturulması ülke ekonomisinin ve toplum
        gerekir. Görünen o ki doğal afet riskleri artarak sürecek bireylerinin menfaatine olabilir.


                                                        5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12