Page 8 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 8

Doğal
      Afetler ve      Sigorta
      Sektörü
       Sigortacılar için doğal afetler yakın gelecekte kaza ve terörden daha büyük bir risk oluşturuyor.
       KKTC, son zamanlarda tsunami ve hortum gibi aşırı doğal afetlere sahne oluyor. Peki bu yıkıcı doğal afetler
       KKTC’de kalıcı hale gelir mi? 1330’lu yıllarda Lefkoşa’da meydana gelen sel felaketinde 3 bin kişi hayatını
       kaybetmiş, 1734 yılında meydana gelen deprem ise Gazimağusa’da 200 kişinin ölmesine yol açtı, kentin
       büyük bir kısmı da zarar görmüştü.     Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucu İngiltere
     meydana gelen doğal afetler finans, tarım, hayvancılık, Fırtınalar, seller ve göçüklerde dahil olmak üzere
     üretim, ulaşım, sağlık gibi pek çok sektörü etkilemekte tüm doğal afetler sigorta şirketlerince teminat altına
     ve çok sayıda can ve mal kaybına neden olmaktadır. alınmaktadır. Mortgage için şart olduğundan % 90
     Doğal afetlerin yarattığı hasarlar hızlı bir artış oranında yaptırılmaktadır. Devlet desteği yoktur.
     sergilemektedir. Bu artış sigorta ve reasürans şirketleri Fırtına ve sel riski tamamen özel sigorta ve reasürans
     için risk oluşturmasının yanı sıra devlet bütçesinde şirketlerince karşılanmaktadır.
     önemli bir paya sahip olmaya başlamıştır.
                                Almanya
     Doğal  afetlere karşı teknolojik gelişmelerden
     yararlanarak erken uyarı sistemleri kurmak, dereler için Fırtına teminatı standart olarak sunulmaktadır. Doğal
     ıslah çalışmaları yapmak, afet sırasında uygulanacak afet için sigorta teminatı zorunlu olmayıp, ek bir prim
     acil afet planları yapmak gibi önlemler almak katastrofik karşılığında sigorta şirketleri tarafında sunulmaktadır.
     risklerden arınmak için yeterli olmamaktadır. Bu Devlet desteği yoktur. Fırtına ve sel riski tamamen özel
     risklerden korunmanın yolu yine sigorta olacaktır  sigorta ve reasürans şirketlerince karşılanmaktadır.

     Gelişmiş ülkelerin sigorta teminatları ve devlet Japonya
     desteğinin oranları gösteren İngiltere Sigortacıları
     Birliği tarafından yayınlanan tablo şu şekildedir.  Mal sigortası poliçeleri fırtına riski kapsamındadır.
                                Devlet desteği yoktur. Fırtına ve sel riski tamamen özel
                                sigorta ve reasürans şirketlerince karşılanmaktadır.


      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13