Page 9 - Sigorta_Finans_Sayı_28_09052021.indd
P. 9

tamamlanacaktır. Sigorta  poliçesi
                                        zaten önceden  geçirilen mevzuat
                                        çerçevesinde şu anda fatura yerine
                                        geçen belge kapsamına alınmıştır.
                                        Elektronik fatura işleme alındıktan
                                        sonra ise poliçe için çalışma yapılıp
                                        e-poliçeye geçilecektir.”

                                        Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı
                                        İşleri Dairesi Müdürü ayni zamanda
                                        Sigorta  Yöneticisi  Sayın  Şifa
                                        Karahasanoğlu’nun konu ile ilgili
                                        değerli görüşlerine başvurduk. Sn.
                                        Karahasanoğlu ile telefonda yapmış
                                        olduğumuz   söyleşide Elektronik
                                        Poliçe konusunun Maliye Bakanlığı
                                        Vergi Dairesi uhdesinde olduğunu
                                        ayrıca konunun Maliye Bakanlığı
                                        tarafından çözüme kavuşturulmasının
                                        ardından kendilerinin de daire olarak
                                        yapılacaklar için şimdiden önlemlerini
                                        alarak çalışma başlattıklarını söyledi.
                                        Sn. Karahasanoğlu, daire olarak
                                        her  zaman  sigorta sektörünün
                                        dijitalleşmesinden yana olduklarını ve
                                        süreci desteklediklerini belirtti.

                                        Dr. Engin ARI-Türk Sigorta Genel
                                        Müdürü
                                        Dünyamızın içinde bulunduğu koşullar
                                        ve teknolojideki gelişmeler sigorta
                                        şirketlerini, değer zincirini müşteri
                                        perspektifinden yeniden düşünerek
                                        süreçleri, cihazları, diğer nesneleri ve
                                        insanları bir bire bağlayabilen; detaylı
                                        bilgileri edinerek anlık veri analizleri
                                        yapabilen;  çok kanallı müşteri
                                        yolculuğunu aktif olarak yönetebilen;
                                        modüler ve tamamen dijtal ürünler
                                        ve dinamik fiyatlandırmaya imkan
                                        vererek ürün çevikliği sağlayabilen
                                        bir dijital altyapı oluşturmaya
                                        itmiştir. Bu dijital altyapı sayesinde
                                        poliçe süreçleri ile ürün ve hizmet
                                        tanıtımı gibi aşamalarda yapılan
                                        harcamalar önemli oranda azalacak;
                                        sahte işlemlerin önüne geçilmesini
                                        sağlanacak; poliçe başvurularında
                                        kaynak ihtiyacı düşecek; tazminat
                                        ödemeleri gibi birçok süreci hızlanarak
                                        müşteri memnuniyetini yükseltecek;
                                        tüm satış süreçleri kolaylaşarak satış
                                        ekiplerinin yükselen verimi sayesinde
                                        müşteri etkileşimi artarak daha fazla

                                                        7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14