Page 9 - Sigorta_Finans_Sayı_29_12092021.indd
P. 9

Ülkemizde
                            konut sigortası
                         ile yangının, yıldırımın,
                         infilakın veya yangın ve
                         infilak sonucu meydana
                         gelen duman, buhar ve
                        hararetin sigortalı mallarda
                         doğrudan neden olacağı
                         maddi zararlar, sigorta
                          bedeline kadar temin
                            olunmaktadır.


     Fransa                        azaltmak ve riski transfer edebilmek için TARSİM
                                tarafından yönetilen ve havuz stratejisi ile geliştirilen
     Doğal afet teminatı zorunludur. Fırtına teminatı devlet destekli tarım sigortası 2005 yılında uygulamaya
     standart olarak sunulmaktadır. Tüm poliçe sahiplerince konmuştur ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren sel ve
     devlet tarafından belirlenen ek bir prim ödenmektedir su baskınları riski de devlet destekli tarım sigortası
     (birçok branş için yangın sigorta primlerinin % 12 si kapsamına alınmıştır. Türkiye’nin bir deprem ülkesi
     “Caisse Centrale de Réassurance” tarafından afetler için olması nedeniyle buradaki riski azaltmak için ise DASK
     sınırsız devlet garantisi verilmektedir. CATNAT denilen altında zorunlu deprem sigortası getirilmiştir. Bu
     ulusal program, sel, göçük, heyelan, çığ ve depremi koşullar altında KKTC’de doğal afetler için de devlet
     kapsamaktadır.                    destekli doğal afet sigortası çıkarılması uygun olabilir.
                                Ülkemizde küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin
     ABD                         etkisiyle artan doğal afetlere karşı sigorta sektörünün
                                güçlenmesi için, sigorta şirketlerinin sigortalı sayısını
     Mal sigortası poliçelerinin çoğu fırtına riskini arttırarak riski yaymak suretiyle azaltması ve devlet
     kapsamaktadır. Sel ise tamamen devlet garantisinde bütçesinde doğal afetlerden kaynaklanan yükün
     olduğu için kapsam dışıdır. Devlet sel riskini hafifletilebilmesi açısından devlet destekli yangın ve
     karşılamaktadır. Kasırga riski ise özel sigorta doğal afet sigortasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
     şirketlerince karşılanmakta olup, Florida’da “Florida 2020 yılı sadece COVID-19’un yarattığı küresel sağlık
     Hurricane Catastrophe Fund” sigorta şirketleri için ve ekonomik krizinin değil şiddetli hava olaylarının
     reasürans temin edebilir.              da kaydedildiği bir yıl oldu. Kaydedilen doğal afet
                                kaynaklı hasarlar 2020 yılında 190 milyar doları
     Ülkemizde riskin beklenenden büyük gerçekleşmesi bulurken, toplam hasarın 89 milyar dolarlık kısmı
     ve prim havuzunun yeterince büyük olmaması, sigorta koruması altındaydı.
     doğal afetlerde sigorta teminatının uygun fiyatlarda
     sağlanmasının önünde engel teşkil etmektedir ve 2020 yılı COVID-19’un tetiklediği küresel sağlık
     devletin her yıl bütçede büyük bir kaynak ayırmak ve ekonomik kriz ile hatırlanacak. Salgının neden
     zorunda kalması nedeniyle doğal afetlere karşı devlet olduğu aksama ve kargaşa zemininde, milyonlarca
     destekli bir sigorta geliştirilmesi uygun olacaktır. insan ayrıca şiddetli hava olaylarıyla da mücadele
     Türkiye’de ise doğal afetlerin tarım sektörüne etkisini etmek zorunda kaldı. Swiss Re’nin açıkladığı verilere


                                                        7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14